2013-as évi beszámoló

Megelégedéssel mondhatjuk, hogy sikerekben és megvalósításokban gazdag 2013-as évet zárunk. Az idei év legfontosabb megvalósításának az európai és világviszonylatban is elismert kutatási eredményeinket emeljük ki. Marosvásárhelyi, erdélyi és romániai de akár nemzetközi viszonylatban a 41.52 impakt faktor elérése rendkívüli eredménynek számít számunkra.

A 2013-as év fontos megvalósítása a Kardiológia Kutató Központ létrehozása, melyet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Belgyógyászat Departamenum (6 Diszciplina) keretén belül szerveztünk meg  8 kutatói csoporttal, amely területet és lehetőséget biztosít más marosvásárhelyi magyar kardiológusok-belgyógyászok számára a kutatásra.

Több mint 15 nemzetközi és helyi konferencián vettek részt munkacsoportunk tagjai (mely tobb mint 100 aktiv tagot számlál), ezáltal naprakész szakmai oktatásban részesülve.

Nagy érdeklődés övezte az általunk hagyományosan szervezett Kardiológia Konferenciát (amelynek keretében az MKT különülést szervezett), tanfolyamok, kardiológia szakkört, társadalomtájékoztató programokat.

A következőkben tevékenységünkről részletekben menően.

Szervezeti és tudományos élet

Kezdeményezésünkre sikerült Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Belgyógyászat Departamenum (8 különálló Diszciplina) keretén belül megszervezni a Kardiológia Kutató Központot, amelyet Prof. Dr. Benedek Imre vezet. Ezt egy olyan tudományos rendszernek terveztük amelynek keretében lehetősége van az oktatóknak önálló illetve interdiszciplináris kutatást folytatni. Ugyanakkor itt kap helyet az egyetemi hallgatók kutatócsoportja is. Abból adódóan, hogy a Cardiomed Központ az európai szintű kutatáshoz elengedhetetlen felszereltséggel rendelkezik, az egyetem szükségesnek tartotta egy kutatási együttmükődési szerződés megkötését, a hallgatók és az oktatók érdekébe. Így az oktatói platform erre a helyszínre is kiterjedt. A kutatócsoportban dolgozó munkatársaink mellé nagyszámú diák is felzárkózott, így az előző évekhez képest a szakkörbe beiratkozottak száma megsokszorozódott. 2012-ben 30 diák tartozott a szakkörhöz, az idén ez a szám 68-ra nőtt. Főképp IV., V. éves orvostanhallgatók jelentkeztek. A diákokat érdeklődésük alapján egy szakorvos és rezidens orvosok által irányított csoportokba soroltuk, a következő témakörökben: akut miokardiális infarktus, intervenciónális kardiológia, perifériás érbántalmak, aritmológia, strukturális szívbetegségek, imagisztika csoport. 10 végzős diákunk  államvizsga dolgozat megírására készül.

A kutató centrum leglényegesebb, kézzelfogható megvalósítása kutatási ötleteim kivitelezése és közzététele hírneves nemzetközi folyóiratokban (lásd publikációk lista).

Tudományos programok

 

Dátum
Konferencia
Helyszín
Résztvevők
Dolgozatok
2013.02.03
XVIII. Kardiológia Napok, Továbbképző
Debrecen
14
2013.03.21
XX. TDK
Marosvásárhely
8
8
2013.04.11-13
XXII.  EME Tudományos Ülésszak
Székelyudvarhely
30
8
2013.04.19-21
XX. Ifjúsági Kardiológus Napok
Lillafüred
3
3
2013.04.25
TDK
Budapest
5
5
2013.05.08-11
MKT 2013.évi Tudományos Kongresszus
Balatonfüred
35
3
2013.06.19-22
XII. Kardiológia Kongresszus nemzetközi részvétellel
Marosvásárhely
300
Magyar kardiológusok délutánja
2013.10.25
Kovászna Megyei Orvosi Napok
Barót
110/20
1
2013.10.3-5
Nemzetközi Kardiológia Konferencia
Sinaia
10
5


Fontosabb közleményeink, közvetett hivatkozások

Kutatási témák:
 1. Akut miokardiális infarktus mortalitásának csökkentése
 • Imre Benedek, Mariann Gyöngyösi, Theodora Benedek: A prospective regional registry of ST-elevation myocardial infarction in Central Romania: Impact of the Stent for Life Initiative recommendations on patient outcomes (American Heart Journal 2013; 166:457-65) (Impakt faktor 4.651)
 • Editorial: Timothy D. Henry, Alice K. Jacobs, Christopher B: Granger: Regional system of care for ST-elevation myocardial infarction: Do they save lives (American Heart Journal, Sept. 2013)
 1. Vulnerábilis plakk vizsgálata
 • Theodora Benedek, Mariann Gyöngyösi, Imre Benedek: Multislice Computed Tomographic Coronary Angiography for Quantitative Assessment of Culprit Lesions in Acute Coronary Syndromes (Canadian Journal of Cardiology, 2013, vol. 29 (3), page 364-371)(Impakt faktor  3.358)
 • Benedek Theodora, Jakó Beáta, Benedek Imre: Plaque Quantification by Coronary CT and Intravascular Ultrasound Identifies a Low CT Density Core as a Marker of Plaque Instability in Acute Coronary Syndromes (International Heart Journal)(Impakt faktor 1,23)
 • I.S. Benedek, M. Chitu, I. Kovacs, Zs. Suciu, C. Blendea, O. Bucur, T. Benedek: Characterisation of plaque progression pattern associated with in-stent restenosis using a complex Angio CT multislice, VH-IVUS and OCT assessment.( European Congress of Cardiology, Amsterdam, aug 2013. European Heart Journal (2013) 34 (Abstract Supplement) 232) (Impakt faktor 14.098)
 1. Stemsejt terápia szerepe az aterotrombotikus megbetegedésekben
 • Benedek Imre, Bucur Oana, Benedek Theodora. Intracoronary infusion of mononuclear bone marrow derived stem cells is associated with lower plaque burden after 4 years. (Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2013, vol. 20, doi published online, doi: http://dx.doi.org/10.5551/jat.19745) (Impakt faktor 2,69)
 • Lisa Krenn, Silvia Charwat, Noemi Pavo, Bonni Syeda, Noemi Nyolczas, Christian Plass, András Jakab, Zsolt Murlasits, Jutta Bergler-Klein, Imre Benedek, Teodora Benedek,  Kurt Huber, Gerald Maurer, Mariann Gyöngyösi: Cell therapy for human ischemic heart diseases: Critical review and summary of the decennial clinical experiences (European Heart Journal, in press ) (Impakt faktor 14,098)
 • I.S. Benedek, M. Chitu, I. Kovacs, I.jrBenedek, Zs. Suciu, T. Benedek – Intracoronary infusion of stem cells reduces local atherosclerosis progression on long term follow-up – an Angio CT multislice 64 study. (European Congress of Cardiology, Amsterdam, aug 2013. European Heart Journal (2013) 34 (Abstract Supplement, 842-843)(Impakt faktor 14.098)
 1. Háromdimenziós képalkotó eljárások
 • Theodora Benedek, Claudia Matei, Istvan Kovacs, Monica Chitu, Beata Jako, Zsuzsanna Suciu and Imre Benedek: Regional contractility as predictor for left ventricular reverse remodeling after revascularization for chronic total occlusions – a 3d echocardiographic study. (International Journal of Basic and Applied Medical Sciences 2013 dec. – accepted)
 • T. Benedek, M. Chitu, C. Matei, Z.S. Suciu, B. Jako, K. Pal, I. Benedek: Regional contractility as predictor for left ventricular reverse remodeling after revascularization for chronic total occlusions – a 3D echocardiographic study. (European Congress of Cardiology, Amsterdam, aug 2013. European Heart Journal (2013) 34, 1097-1098) (Impakt faktor 14.098)
 • T. Benedek, C. Matei, B. Jako, ZS. Suciu, I. Benedek – Corelations between impairment of regional contractility and development of left ventricular remodeling following revascularized acute myocardial infarction – a 3D echocardiographic study.(Euroecho, Istambul decembrie 2013 – published in abstract European Heart Journal – Cardiovascular Imaging) (Impakt faktor 2.39)
 1. Angio CT szerepe a kardiológiában
 • FP7 project, DISCHARGE “Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies”European Comission – FP7, [HEALTH.2013.2.4.2-2],Partner coordinator –Dr. Benedek Theodora (member in the steering commitees, coordinator of Eastern European Clinical Centers)
 • Benedek Imre, Chitu Monica, Kovacs Istvan, Balazs Bajka, Benedek Theodora. Incremental value of preprocedural Coronary Computed Tomographic Angiography to classical Coronary Angiography for prediction of PCI complexity in left main stenosis.(World Journal of Cardiovascular Diseases, 2013 – in press, published online, accepted)
A munkacsoport kapcsolatai más társaságokkal

Az idén a Román Kardiológusok Társasága október 3.és 5. közt rendezte meg a hagyományos, éves, nemzetközi konferenciáját, ahol a Határon Túli Munkacsoport tagjai is résztvettek, 5 dolgozattal, 3 poszterrel. Az akut miokardiális infarktus ellátását felmérő regiszter eredményeit ismertetve hangsúlyt fektettem az aktivált miokardiális protokoll bevezetésére és fontosságára. Folyamatos küzdelemmel állunk szemben úgy politikai, mint szervezési szinten, de ezt találom megoldásnak az akut miokardiális infarktuson átesett beteg európai, irányelvek szerinti szakellátására.

Munkacsoportunk fiatal invazív kardiológusai nagy figyelemmel vettek részt Kolozsváron, a Román Kardiológus Társaság által szervezett intervenciónális továbbképző tanfolyamon, ahol esetismertetések kapcsán betekintést nyertek a különböző klinikák tapasztalataiba, szokásaiba.

Az Erdélyi Múzeum- Egyesület, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály tavaszi tisztújító gyűlésétől mint  Választmányi Tag és a Kardiológia Szakosztály vezetője célkitűzésem kihasználni minden lehetőséget továbbképzők megszervezésére, prevenciós társadalomtájékoztatásra. A következő, XXIV. Tudományos Ülésszak 2014. április 24-26 közt lesz megtartva, Marosvásárhelyen. Ezuton meghívóm a Magyar Kardiológus Társaság elnökét tiszteljen meg jelenlétével. A konferencia kardiológia ülésszakára meghívást kapott Dr. Baffy György, az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnöke. Ez által is szándékom elősegíteni egy nemzetközi, szakmai kapcsolatrendszer kialakulását tapasztalatcsere érdekében.

A XXI. TDK 27-30. március 2014 kerül megszervezésre.  A rendezvény sorozatra kíváló alkalmat nyújt, hogy képviseltessétek az anyaország diákságának tudományos munkásságát, ezáltal is növelve a marosvásárhelyi TDK színvonalat.Felkért díszmeghívott Dr. Tóth Kálmán, Dr . Andréka Péter.

A munkacsoport nemzetközi kapcsolatai

A hagyományos, nyári konferenciánk, nemzetközi résztvevőkkel mindig jó alkalmat ad ápolni és fenntartani a meglévő kapcsolatainkat és újakat építeni ki. Legutobb megemlíteném Magyarországról, Ausztriából, Csehországból, Hollandiábólérkező meghívottjainkat, akik az évek során megszokott módon bemutatják a szakirodalom jelen állását, aktuális irányelveit. Konferenciánkon 10 délvidéki kollégánk részvételét támogattuk.

Tervezett programok
 •  2014-ben, marosvásárhelyen, a XIII. Kardiológia Konferenciát Június 18-21. között szervezzük meg
 • A kardiológia szakkör diákjainak megfelelő tudományos felkészítése és TDK (Budapesti, Marosvásárhelyi, Marisiensis) való részvétel
 • Államvizsga dolgozatok megírása
 • A XIII. Marosvásárhelyi Kardiológia Kongresszus megszervezése
 • Konferenciákon való részvétel: Balatonfüred

Anyagi költségek

Dátum
Alkalom
Kiadás
Összeg
2013.02.27.
XVIII. Kardiológia Napok, Továbbképző, Debrecen
Útiköltség
Szállás
1857 RON
2500 RON
2013.04.22.
XX. Ifjúsági Kardiológus Napok, Lillafüred
Útiköltség
1000 RON
2013.04.18
MKT 2013.évi Tudományos Kongresszus, Balatonfüred
Tagsági díj
1500 RON
2013.06.25
XII.Kardiológia Kongresszus Nemzetközi részvétellel, Marosvásárhely
Elszállásolás
Étkezések
Útiköltség
12500 RON
32800 RON
19084 RON
2013.10.11
MKT intervenciós kardiológia kongresszus 2013, Budapest
Útiköltség
3876 RON
2013.11.05
Nemzetközi Kardiológia Konferencia, Szinaja
Útiköltség
3000 RON
Az ösztevékenység költsége : 23,400 Euró , Elnöki  adomány/támogatás: 80000 RON = 20000 Euro
A MKT támogatása:  a Balatonfüredi kongresszuson való részvétel, és a szállási költségek