2014-es évi beszámoló

Megelégedéssel mondhatjuk, hogy sikerekben és megvalósításokban gazdag 2014-es évet zárunk. Több mint 15 nemzetközi és helyi konferencián vettek részt munkacsoportunk tagjai (mely több mint 100 aktív tagot számlál), ezáltal naprakész szakmai oktatásban részesülve.

Nagy érdeklődés övezte az általunk hagyományosan szervezett Kardiológia Konferenciát (amelynek keretében az MKT különülést szervezett), továbbképző tanfolyamokat, kardiológia szakkört, társadalomtájékoztató programokat. Ezen rendezvényeink céljai a legújabb tudományos szakmai ismeretek, aktualitások átadása, akapcsolatépítés, kapcsolattartás és a határon túli munkacsoport tagjainak számszerű növelése.

A következőkben beszélünk tevékenységünkről részletekbe menően.

Szervezeti és tudományos élet

 • Minden évben az első konferencia, amin munkacsoportunk részt vesz, a Debreceni Kardiológia Napok, továbbképző tanfolyam, ahol a következőelőadás került bemutatásra: Képalkotó eljárások aktualitásai az in-stent restenosis felmérésében; társított IVUS, OCT és MSCT(Prof. Benedek Imre).
 • A Marosvásárhelyi TDK-n a kardiológia szakköre járó IV., V. éves diákjaink kiemelkedően szerepeltek, itt Workshop-ot is tartottunk, melynek témájaaz “Az akut koronária szindróma” volt, élő közvetítéssel a műtőből.
 • Az Erdélyi Múzeum Egyesület rendezvényein munkacsoportunk szervezői munkát is vállalt: az EME XXIV. Tudományos Ülésszakán, valamint a  XVIII. Erdélyi Orvosnapok alkalmával.  Ezenkívül a XXI. Családorvosi Továbbképző Konferencián is részt vettünk. Minden rendezvényen továbbképző előadásokatmutattunk be: Képalkotásos vizsgálatok  szerepe az ischaemiás kardiopatológiákban(Prof. Dr. Benedek Imre), Aktualitások az in-stent restenosis felmérésében: IVUS, OCT, MSCT(Prof. Dr. Benedek Imre), Perifériás verőérbetegségek invazív kezelésének aktualitásai (Dr. Kovács István).

in-stent-1 in-stent-2

 • Az MKT éves rendezvényein, mint az Ifjúsági Kardiológus Napok, az éves Tudományos Kongresszus, MKT intervenciós kardiológia kongresszis, az Aritmia és Pacemaker Napok,minden alkalommal képviseltette magát munkacsoportunk. Az idén először a Határon Túli Magyar Kardiológusok munkacsoportja külön infarktus szimpóziumát rendeztük meg, ahol az akut miokardiális infarktus ellátásának aktuális kérdéseiről, problémáiról tanácskoztunk, Románia és Erdély különböző régióiban dolgozó kollégáival. Az MKT 2014. évi Tudományos Kongresszusán 180 határon túli MKT tagújraválasztotta elnöknek Prof. Dr. Benedek Imrét, titkárnak pedig Dr. Kovács Istvánt

 MKT-rendezveny-1MKT-rendezveny-2 MKT-rendezveny-3

 • A  már hagyománnyá vált  Marosvásárhelyi Kardiológia Konferenciát immár tizenharmadik alkalommal szerveztük meg, óriási érdeklődéssel ( 300 résztvevő).A nyári konferenciánknemzetközi résztvevőkkel mindig jó alkalmat ad ápolni és fenntartani a meglévő kapcsolatainkat és újakat építeni ki. Megemlíteném Magyarországról, Ausztriából, Csehországból, Hollandiából,az Amerikai Egyesült Államokból érkező meghívottjainkat, akik az évek során megszokott módon bemutatták a szakirodalom jelen állását, aktuális irányelveit. Rendezvényünk célja továbbra is a legújabb tudományos szakmai ismeretek naprakész átadása.Emellett az idén előtérbe került az interdiszciplinális kapcsolatok erősítése is. A Magyar Kardiológusok Társaságának ülésén vendégünk volt: Kiss Róbert Gábor, Koller Ákos, Nyolcas Noémi, Horváth Iván, Simonyi Gábor, Nagy Viktor, Ungi Imre, Maurovich Horváth Pál.

 Konferencia-2014-1Konferencia-2014-2

 • A IX. Háromszéki Orvosi Napokkeretén belül újra megszerveztük a Magyar Kardiológiai Társaság Határon Túli részlegének ülését, ahol az MKT részéről Gellér Laszló és Nagy Viktor tartott előadást. Emellett munkacsoportunkbólProf. Dr. Benedek Imre ésDr. Kovács István tartottak továbbképző előadásokat: “Aktualitások a kardiovaszkuláris betegségekbenés az aritmiák kezelésében”.

ho

 • Az idén a Román Kardiológusok Társasága két alkalommal,Szebenben és Szinaján rendezte meg a hagyományos, éves, nemzeti és nemzetközi konferenciáját, ahol a Határon Túli Munkacsoport tagjai is résztvettek, összesen hatelőadással. Az akut miokardiális infarktus ellátását felmérő regiszter eredményeit ismertetve hangsúlyt fektettem az aktivált miokardiális protokoll bevezetésére és fontosságára. Folyamatos küzdelemmel állunk szemben úgy politikai, mint szervezési szinten, de ezt találom megoldásnak az akut miokardiális infarktuson átesett beteg európaiirányelvek szerinti szakellátására.

Tudományos programok

 

Dátum Konferencia Helyszín Részt vevők Dolgoza tok száma
 2014.03.05-08  XIX. Debreceni Kardiológia Napok, továbbképző  Debrecen  6 Prof.Dr. Benedek Imre – ülésvezető és előadó
 2014.03.27-30  XXI. TDK  Marosvásárhely  12  5
 2014.03.21-22.  XXI. Családorvosi Továbbképző Konferencia  Székelyudvarhely  10 1  Prof. Dr. Benedek Imre – előadó
 2013.04.24-26  XXIV.  EME Tudományos Ülésszak  Marosvásárhely  Szervezők  2  Prof. Dr. Benedek Imre – ülésvezető
 2014.04.11-13  XXI. Ifjúsági Kardiológus Napok  Lillafüred  3  3
 2014.05.7-9  Munkacsoportok éves nemzeti konferenciája  Szeben  6 2  Prof.Dr. Benedek Imre – ülésvezető és előadó
 2014.05.14-17  MKT 2014.évi Tudományos Kongresszus  Balatonfüred  180 4  HTMK vezetőségi választása
 2014.05.30  XII. Bodroközi Kardiológiai Konferencia Szlovákia,  Királyhelmec 1 1  Prof. Dr. Benedek Imre – előadó
2014.06.19-22  XIII.  Marosvásárhelyi Kardiológia Konferencia nemzetközi részvétellel  Marosvásárhely  Szervezők 6  Klinikánk főorvosai, mint előadók, MKT meghívottak
2014.08.29-09. 03 Európai Kardiológusok Társaságának Kongresszusa Barcelona 2 3
2014.09.18-20 X-ik Háromszéki Orvosi Napok Sepsiszentgyörgy Árkos Szervezők, 15 1 MKT meghívottak
2014.09.25-27. IX. Aritmia és Pacemaker Napok Balatonfüred 1 1 Dr. Kovács István
2014.10.16-18 MKT intervenciós kardiológia kongresszus 2014 Pécs 5 1
2014.10.2-4 Nemzetközi Kardiológia Konferencia Szinaja 10 4 Klinikánk főorvosai, mint előadók,  Prof. Dr. Benedek Imre – ülésvezető és előadó
2014.11.7-8 XVIII. Erdélyi Orvosnapok Csíkszereda Szervezők  18 1 Prof. Dr. Benedek Imre – ülésvezető és előadó

Tervezett programok

 • 2015-ben, Marosvásárhelyen a XIV. Kardiológia Konferenciát júniusban szervezzük meg
 • EME Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztály ülésszakának, egyéb rendezvényeinek megszervezése
 • Nemezetközi és helyi konferenciákon való részvétel, különös tekintettel az MKT tudományos rendezvényeire
 • A szórványterületekről (Felvidék, Délvidék, Ukrajna, Vajdaság) az aktív személyek felkeresése és a tevékenységekbe való bevonása
 • A kardiológia szakkör diákjainak megfelelő tudományos felkészítése és dolgozataik bemutatása a diákköri konferenciák alkalmával (budapesti, marosvásárhelyi, Marisiensis), államvizsga-dolgozatok megírása

Anyagi költségek

Alkalom Kiadás Összeg
Kardiológia Napok, Továbbképző, Debrecen Útiköltség
Szállás
300 EURO
300 EURO
 Ifjúsági Kardiológus Napok, Lillafüred  Útiköltség  250 EURO
 MKT 2014.évi tudományos kongresszusa, Balatonfüred  Tagsági díj  1400 EURO
 XIII. Marosvásárhely Kardiológia Konferencianemzetközi részvétellel Elszállásolás
Étkezések
Útiköltség
4600 EURO
7500 EURO
4500EURO
 MKT intervenciós kardiológia kongresszus, Pécs Útiköltség  300 EURO
 Nemzetközi Kardiológia Konferencia, Szinaja  Útiköltség  300 EURO
 Összköltség  19450 EURO